Pracownice Instytutu Inżynierii Lądowej na Okayama University in Japan!

Pracownice Instytutu Inżynierii Lądowej, Profesor Magdalena Daria Vaverková i Magister Aleksandra Jakimiuk (też doktorantka Szkoły Doktorskiej SGGW) odbywają obecnie kilkumiesięczne staże naukowe w Kraju Kwitnącej Wiśni!

Jednostką przyjmującą jest Graduate School of Environmental and Life Sciences, Okayama University in Japan (http://www.okayama-u.ac.jp/index_e.html), prowadząca badania nad gospodarką odpadami stałymi i zrównoważonym rozwojem. Opiekunem naukowym Naszych Stażystek jest Profesor Yasuhiro Matsui, kierujący międzynarodowym zespołem badawczym.  Staże finansowane są z funduszy europejskich, w tym ERASMUS+

W ramach pobytu na Okayama University, Panie prowadzą miedzy innymi badania obejmujące geotechniczne i środowiskowe aspekty składowisk odpadów w Japonii, jak również badania strat żywnościowych w supermarketach oraz ich minimalizacją z wykorzystaniem modelowania statystycznego.

W ramach licznych technicznych wizyt terenowych, odwiedziły między innymi słynne Zero Waste Town w Kamikatsu, przybrzeżne składowisko odpadów przemysłowych w Mizushimie, zadaszone składowisko odpadów komunalnych w Tsujamie, biogazownię Niimi Biomass Energy, biogazownię w Okayamie, oraz inkubator „Clean Room”, będący częścią infrastruktury badawczo-dydaktycznej Okayama University.

Z przesyłanych na bieżąco informacji do Instytutu wynika, że odbywane staże znacznie poszerzyły horyzonty związane z dobrymi praktykami w gospodarce odpadami stosowanymi na terenie Uniwersytetu, które mają również duży potencjał do wdrożenia na Kampusie SGGW.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków budowy i eksploatacji składowisk odpadów w Japonii, będą zamieszczone w publikacji w naszym czasopiśmie Acta Scientiarum Polonorum – Architectura w ostatnim numerze w 2022 roku, a wyniki prowadzonych badań będą przedmiotem wspólnych artykułów z zespołem Profesora Yasuhiro Matsui w renomowanych czasopismach zagranicznych.

Fotograficzna relacja ze stażu poniżej.