Rada Dyscypliny

Rada Dyscypliny Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport jest organem reprezentującym Senat Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie do przeprowadzenia postępowań w sprawie nadania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego.

Skład Rady

Kalendarium posiedzeń Rady Dyscypliny Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport