Dydaktyka

Na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska prowadzone są następujące kierunki i zakresy studiów powiązane z dyscypliną Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport:

Rada programowa dyscypliny Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport w kadencji 2020-2024

Przykładowe zakresy prac dyplomowych