III Regionalne Forum Inżynierskie „Budownictwo w Zgodzie z Naturą” z udziałem pracowników SGGW, Elbląg, 28-29.10.2022r.

Regionalne Forum Inżynierskie zorganizowano po raz trzeci z inicjatywy administracji samorządowej i Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa:  Mazowieckiej, Kujawsko-Pomorskiej, Warmińsko-Mazurskiej, Łódzkiej i Podlaskiej. Pierwsze Forum odbyło się w 2018 roku w Sierpcu i organizowała je Izba Mazowiecka, drugie odbyło się w Toruniu w 2019 roku, a później była dwuletnia przerwa spowodowana pandemią Covid-19.

III Regionalne Forum Inżynierskie zostało objęte honorowym patronatem: Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Prezydenta Elbląga, Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Patronat medialny objął miesięcznik PIIB „Inżynier Budownictwa” i TVP3 Olsztyn.

W Trzecim Forum w Elblągu brało udział blisko 200 uczestników, wygłoszono 15 merytorycznych zamawianych wykładów ujętych w sześciu tematycznych sesjach zakończonych dyskusjami. Tematem przewodnim III Forum było „Budownictwo w Zgodzie z Naturą”.

Forum zgromadziło wielu przedstawicieli władz rządowych (dwoje posłów na Sejm RP, Wojewoda Warmińsko-Mazurski) i samorządowych, reprezentację Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z Prezesem Mariuszem Dobrzenieckim na czele oraz Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa z całego kraju, powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego, środowisko akademickie, ekspertów i inżynierów z branży budowlanej z pięciu wyżej wymienionych województw. Przy okazji, należy nadmienić, że w tym roku samorząd inżynierów budownictwa świętuje 20-lecie istnienia, co zostało również podkreślone na obradach i skłaniało do refleksji nad problemami i znaczeniem zawodu inżyniera budownictwa, jako zawodu zaufania publicznego, dla rozwoju gospodarczego kraju.

W III Regionalnym Forum Inżynierskim znaczący udział mieli przedstawiciele Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W pracach Komitetu Programowego, jako reprezentant regionu mazowieckiego, uczestniczył prof. dr hab. inż. Eugeniusz Koda. Natomiast w ramach wykładów zamawianych, przedstawiciele SGGW wygłosili prezentacje:

dr hab. inż. Mariusz Żółtowski (Instytut Inżynierii Lądowej SGGW), referat pt.: „Wykorzystanie bezinwazyjnych drganiowych metod badań w diagnostyce elementów konstrukcyjnych i materiałów budowlanych”,

 

dr hab. inż. Paweł Obstawski, prof. SGGW (Instytut Inżynierii Mechanicznej SGGW), intersujący referat pt.: „Analiza wariantowa realizacji instalacji CO i CWU w aspekcie Warunków Technicznych 2021 z wykorzystaniem OZE”,

 

dr inż. Piotr Król (emerytowany pracownik SGGW), referat pt.: „Bulwary Nadnarwiańskie i Port w Łomży, jako przykład infrastruktury żeglugowej na obszarach Natura 2000”.

W drugim dniu Forum został wygłoszony wykład pt.: „Techniczne aspekty budowy przekopu mierzei Wiślanej”, po czym jego uczestnicy wzięli udział w wycieczce technicznej na Mierzeję Wiślaną, gdzie obejrzeli Kanał i Śluzę „Nowy Świat”, oddane do użytku 17 września br.

Następne, IV Regionalne Forum inżynierskie planowane jest w 2023 roku i będzie zorganizowane przez region łódzki.