Zespoły i Komisje

 • Zespół ds. postępowań habilitacyjnych i tytułów naukowych

  • prof. dr hab. inż. Alojzy Szymański – przewodniczący
  • prof. dr hab. inż. Eugeniusz Koda
  • prof. dr hab. inż. Zbigniew Lechowicz
 • Zespół ds. oceny przewodów doktorskich

  • prof. dr hab. inż. Zbigniew M. Lechowicz – przewodniczący
  • dr inż. Anna Podlasek – sekretarz
  • dr hab. inż. Magdalena Daria Vaverková, prof. SGGW
  • dr hab. Ewaryst Wierzbicki, prof. SGGW
  • dr hab. inż. Sławomir Bajkowski, prof. SGGW
  • dr hab. inż. Mirosław Lipiński
  • dr hab. inż. Barbara Tomczyk, prof. SGGW
  • dr hab. inż. arch. Kinga Rybak-Niedziółka
  • dr hab. inż. Marek Dohojda
 • Zespół ds. współpracy międzynarodowej

  • dr hab. inż. Magdalena Daria Vaverková, prof. SGGW – przewodniczący
  • dr inż. Marek Chalecki
  • dr hab. inż. Marek Dohojda
  • dr hab. Roman Trach
  • dr hab. inż. Mariusz Żółtowski
  • dr inż. Joanna Fronczyk
  • dr inż. Agnieszka Kiersnowska
  • dr inż. Anna Markiewicz
  • mgr inż. Piotr Osiński
  • mgr inż. Aleksandra Jakimiuk
 • Zespół ds. wydawnictw i publikacji naukowych

  • dr hab. inż. Mieczysław Połoński, prof. nadzw. Uczelni – przewodniczący
  • dr inż. Katarzyna Pawluk – sekretarz
  • prof. dr hab. inż. Eugeniusz Koda
  • dr hab. inż. Magdalena Vaverková, prof. Uczelni
  • dr hab. inż. Sławomir Bajkowski, prof. SGGW
  • dr inż. Vazgen Bagdasaryan
  • dr inż. Grzegorz Wrzesiński
  • dr inż. Marek Chalecki
 • Zespół ds. infrastruktury i rozwoju

  • dr inż. Janusz Urbański – przewodniczący
  • dr inż. Zdzisław Skutnik
  • dr inż. Katarzyna Jeleniewicz
  • dr inż. Mariusz Lech
  • dr inż. arch. Aleksandra Nowysz
  • dr inż. Gabriela Rutkowska
  • dr inż. Karina Zabłocka
  • dr Konstantin Rusakov
  • mgr inż. Michał Kucharski
  • mgr inż. Grzegorz Pasternak
 • Zespół ds. jakości kształcenia

  • dr inż. Katarzyna Markowska-Lech – przewodniczący
  • dr inż. Małgorzata Wdowska
  • dr inż. Vazgen Bagdasaryan
  • dr inż. Marek Bajda
  • dr inż. Marta Kiraga
  • dr inż. arch. Aleksandra Nowysz
  • mgr inż. Beata Gajewska
 • Zespół ds. promocji i kontaktu ze szkołami średnimi

  • dr inż. Marzena Ledno-Siwicka –  przewodnicząca
  • dr hab. inż. arch. Kinga Rybak-Niedziółka
  • dr inż. Marek Bajda
  • dr inż. Marek Chalecki
  • dr inż. Norbert Dąbkowski
  • dr inż. Marta Kiraga
  • dr Dorota Kula
  • dr inż. arch. Aleksandra Nowysz
  • dr inż. Simon Rabarijoely
  • dr inż. Emil Soból
  • dr inż. Janusz Urbański
  • dr inż. Grzegorz Wrzesiński
  • dr inż. Łukasz Wodzyński
  • mgr inż. Anna Miszkowska
 • Komisja ds. Oceny Nauczycieli Akademickich

  • dr hab. inż. Sławomir Bajkowski – przewodniczący
  • dr inż. Marta Kiraga – sekretarz
  • prof. dr hab. inż. Zbigniew Lechowicz
  • prof. dr hab. inż. Alojzy Szymański
  • dr hab. inż. Magdalena Vaverková, prof. Uczelni
  • dr hab. inż. Barbara Tomczyk
 • Zespół ds. kierunku Budownictwo

  • prof. dr hab. inż. Alojzy Szymański – przewodniczący
  • prof. dr hab. inż. Zbigniew Lechowicz
  • dr inż. Agnieszka Kiersnowska
  • dr inż. Małgorzata Wdowska
  • dr hab. inż. Mirosław Lipiński
  • dr hab. inż. Marek Dohojda
  • dr inż. Katarzyna Jeleniewicz
  • dr inż. Marzena Lendo-Siwicka
  • dr inż. arch. Łukasz Mazur
  • dr hab. inż. Anna Baryła
  • dr hab. inż. Mariusz Żółtowski
  • przedstawiciel studentów
 • Zespół ds. kierunku Inżynieria i Gospodarka Wodna

  • dr hab. inż. Sławomir Bajkowski, prof. SGGW –przewodniczący
  • dr hab. inż. Mariusz Żółtowski
  • dr inż. Olga Szlachetka
  • dr inż. Zdzisław Skutnik
  • dr inż. Marek Bajda
  • dr inż. Marek Chalecki
  • mgr inż. Grzegorz Pasternak
  • dr inż. Janusz Urbański
  • dr inż. Ignacy Kardel
  • przedstawiciel studentów
 • Zespół ds. kierunków anglojęzycznych

  • dr hab. Mateusz Grygoruk, prof. SGGW – przewodniczący
  • dr hab. inż. Magdalena Daria Vaverková, prof. SGGW
  • dr hab. inż. Arkadiusz Przybysz
  • dr hab. inż. Mirosław Lipiński
  • dr inż. Daria Sikorska
  • dr inż. Olga Szlachetka
  • dr hab. Paweł Oglęcki
  • dr inż. Andrzej Brandyk
  • dr inż. Andrzej Głuchowski
  • dr inż. Dorota Sikora
  • dr inż. Marek Chalecki
 • Zespół ds. utworzenia kierunku Architektura

  • prof. dr hab. inż. Eugeniusz Koda – przewodniczący
  • dr hab. inż. arch. Jeremi Królikowski, prof. SGGW
  • dr hab. inż. arch. Kinga Rybak-Niedziółka
  • dr hab. inż. arch. Agnieszka Starzyk
  • dr hab. inż. Barbara Tomczyk, prof. SGGW
  • dr inż. arch. Aleksandra Nowysz
  • dr inż. arch. Łukasz Mazur
  • dr hab. Roman Trach
  • dr hab. inż. Beata Gawryszewska
  • dr hab. inż. Renata Giedych
  • dr hab. Agata Cieszewska
  • dr inż. Agata Pawłat-Zawrzykraj