Wizytacja studentów na budowie Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (ZUSOK) w Warszawie

Studenci kierunku Budownictwo (II stopień, semestr 3) WBiIŚ wraz z dr hab. inż. arch. Agnieszką Starzyk 21 maja 2024 roku odwiedzili ZUSOK w Warszawie. Wizja lokalna była możliwa dzięki przedstawicielce Generalnego Wykonawcy firmy POSCO Engineering & Construction Pani Agacie Majcher, Rzeczniczce Prasowej ZUSOK. Obecnie realizowany jest ostatni etap budowy przygotowujący inwestycję do przekazania. Wizytacja została zrealizowana w ramach przedmiotu Budownictwo przemysłowe i miała kluczowe znaczenia dla zrozumienia współczesnych problemów związanych z gospodarką odpadami i zieloną energią. ZUSOK to ekologiczna alternatywa dla wysypisk, nowoczesny zakład z najlepszą dostępną technologią (BAT) obudowaną ciekawą prośrodowiskową architekturą z zielonymi dachami w formie kwietnych łąk.