INSTYTUT INŻYNIERII LĄDOWEJ

Instytut Inżynierii Lądowej został utworzony w 2019 roku w wyniku rozdzielenia działalności badawczej i dydaktycznej prowadzonej na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska. Jako jednostka badawcza Instytut Inżynierii Lądowej kontynuuje długi dorobek naukowy Wydziału. W swoich strukturach skupia 4 katedry: Katedrę Mechaniki i Konstrukcji Budowlanych, Katedrę Geotechniki, Katedrę Hydrotechniki, Technologii i Organizacji Robót oraz Katedrę Rewitalizacji i Architektury.

Aktualności

Seminarium naukowe

Seminarium naukowe       Zapraszamy na seminarium Pani dr inż. Anny Szymczak-Graczyk, na którym przedstawi swój dorobek oraz osiągnięcia naukowe, będące podstawą ubiegania się

Czytaj więcej »

Jednostki współpracujące