Międzynarodowa konferencja AESOP

Regeneracja miast przez agroekologię! To jest interdyscyplinarny temat, który dotyczy przyszłości miast i systemów żywnościowych! W sobotę w Brukseli zakończyła się konferencja AESOP SUSTAINABLE FOOD PLANNING CONFERENCE 2024. Nie zabrakło na niej naszej Katedry! Podczas konferencji dr inż. arch. Aleksandra Nowysz opowiadała o swoich doświadczeniach w projekcie AESOP4Food oraz o warszawskiej inicjatywie Spółdzielcza Farma Most (https://www.facebook.com/profile.php?id=61555940172545).

Dodatkowe informacje o projekcie AESOP4Food:

https://wiki.landscape-portal.org/index.php/AESOP4FOOD