Mgr inż. Aleksandra Jakimiuk w projekcie Fulbright Junior Research Award

Mgr inż. Aleksandra Jakimiuk z Instytutu Inżynierii Lądowej SGGW, będąca jednocześnie doktorantką 4-roku Szkoły Doktorskiej SGGW, została nominowana do stypendium w kategorii Fulbright Junior Research Award 2024-25. Projekt Pani Aleksandry pt. “Research on the impact of various technical methods of covering and reclaiming of landfill on internal processes within them and the overall environmental safety” zrealizowany zostanie na prestiżowym Stanford University w USA.

Więcej informacji o projekcie dostępnych w formie wywiadu z Panią Aleksandrą na stronie internetowej.

Pełna lista stypendystów znajduje się pod linkiem.