Katedra Rewitalizacji i Architektury

Katedra Rewitalizacji i Architektury prowadzi interdyscyplinarne badania i zajęcia dydaktyczne w zakresie inżynierii lądowej, geodezji i transportu. Wśród głównych zainteresowań naukowych pracowników wymienić można trzy wiodące obszary: geotechnikę środowiskową i rekultywację, geodezję i kartografię oraz architekturę i urbanistykę.

Kontakt

Aktualności

Zakłady