GRATULACJE!!! Dr inż. Gabriela Rutkowska uzyskała stopień naukowy Doktora Habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport!

Miło nam poinformować, że Pracownica Instytutu Inżynierii Lądowej, dr inż. Gabriela Rutkowska, Kierowniczka Katedry Mechaniki i Konstrukcji Budowlanych, na podstawie Uchwały Rady Dyscypliny Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport SGGW z dnia 26 czerwca 2024 roku, uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa, geodezja i transport.

Gratulujemy uzyskania habilitacji i życzymy dalszych sukcesów w rozwoju kariery naukowej oraz pomyślności w życiu osobistym!