GRATULACJE!!! Dr inż. Anna Podlasek uzyskała stopień naukowy Doktora Habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka!

Miło nam poinformować, że Pracownica Instytutu Inżynierii Lądowej, dr inż. Anna Podlasek, Kierowniczka Katedry Rewitalizacji i Architektury, na podstawie Uchwały Rady Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka SGGW z dnia 26 czerwca 2024 roku, uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.

Gratulujemy uzyskania habilitacji i życzymy dalszych sukcesów w rozwoju kariery naukowej oraz pomyślności w życiu osobistym!