Dr hab. inż. Magdalena Daria Vaverková, Prof. Uczelni odebrała od JM Rektora SGGW Dyplom Laureatki Konkursu im. Prof. Marii Joanny Radomskiej.

Podczas uroczystego otwarcia DNI SGGW 2024 przez JM Rektora SGGW w dniu 17.05.2024 r. odbyło się wręczenie dyplomów Laureatkom Konkursu im. Prof. Marii Joanny Radomskiej, mającego na celu docenienie i promowanie kobiet na SGGW, w którym  hab. inż. Magdalena Daria Vaverková, prof. Uczelni z Instytutu Inżynierii Lądowej (Katedra Rewitalizacji i Architektury) zajęła drugie miejsce.

Raz jeszcze serdecznie gratulujemy!

Fotorelacja z wydarzenia znajduje się poniżej.