Studia podyplomowe

SGGW otwiera nowy kierunek studiów podyplomowych – Budownictwo Drewniane

 

Rozpoczęła się rekrutacja na nowy kierunek studiów podyplomowych realizowanych na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Studia podyplomowe Budownictwo Drewniane są skierowane przede wszystkim do inżynierów budownictwa, architektów i specjalistów zajmujących się realizacją budownictwa drewnianego, a także menadżerów projektów i przedstawicieli deweloperów. Studia te pozwolą na usystematyzowanie wiedzy oraz podniesienie kompetencji w zakresie projektowania, realizacji i utrzymania obiektów drewnianych. Rekrutacja trwa do 30 września lub do wyczerpania limitu miejsc.

 

Interdyscyplinarne studia Budownictwo Drewniane składają się z dwóch grup tematycznych: zajęć budowlanych i zajęć o drewnie. Wysoka jakość merytoryczna studiów zostanie zapewniona przez pracowników naukowych Instytutu Inżynierii Lądowej, Instytutu Nauk Drzewnych i Meblarstwa oraz praktyków z firm realizujących budownictwo drewniane w Polsce.

 

W ostatnich latach sektor budowlany przechodzi ewolucję w kierunku zmniejszania negatywnego oddziaływania na środowisko i poszanowania energii. Coraz więcej mówi się o zmianach klimatycznych i postulatach racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi. Konieczna staje się redukcja wytwarzanego w procesie budowlanym dwutlenku węgla oraz wprowadzenie systemowych rozwiązań recyklingu budowlanego. Jednym z najbardziej proekologicznych rozwiązań w budownictwie jest wykorzystywanie bezpiecznych, trwałych, ale zarazem ekologicznych i odnawialnych materiałów budowlanych. Drewno jest takim surowcem, ponieważ dzięki niemu możemy m.in. ograniczyć emisję gazów cieplarnianych i zużycie wody w procesie budowlanym. Jako surowiec, drewno magazynuje także CO2 i jest doskonałym izolatorem ciepła.

 

Więcej informacji, wraz z programem studiów, można znaleźć na stronie internetowej: https://iil.sggw.edu.pl/budownictwo-drewniane. Ewentualne dodatkowe pytania można przesyłać do kierownika studiów, dr inż. arch. Łukasza Mazura (e-mail: lukasz_mazur@sggw.edu.pl).

Patronat honorowy

Patronat medialny

Kontakt

 

Sekretariat Katedry Rewitalizacji i Architektury ­- inż. Izabela Szkopek

Email: kria@sggw.edu.pl

Tel. +48 22 593 51 01

Budynek 33, pokój 135

 

Kierownik Studiów Podyplomowych – dr inż. arch. Łukasz Mazur

Email: lukasz_mazur@sggw.edu.pl

Tel. +48 22 593 50 22

Budynek 33, pokój 21.