Studia podyplomowe

SGGW otwiera nowy kierunek studiów podyplomowych – Budownictwo Drewniane

 

Kierownik Studiów Podyplomowych

dr inż. Anna Stefańska

email: anna_stefanska@sggw.edu.pl 

tel: +48 22 593 52 11

Sekretariat

inż. Izabela Szkopek

email: budownictwo_drewniane@sggw.edu.pl

tel: 22 593 51 01

budynek 33, p. 34A

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW otwiera Studia Podyplomowe – Budownictwo Drewniane

Otwarta już jest rekrutacja na Studia Podyplomowe na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Studia Podyplomowe – Budownictwo Drewniane, skierowane są przede wszystkim do inżynierów budownictwa, pracowników szkolnictwa zawodowego, architektów i specjalistów zajmujących się realizacją budownictwa drewnianego, a także menadżerów projektów i przedstawicieli deweloperów. Studia te pozwolą na usystematyzowanie wiedzy oraz podniesienie kompetencji w zakresie projektowania, realizacji i utrzymania obiektów drewnianych. Rekrutacja trwa do 30 września lub do wyczerpania limitu miejsc.

Interdyscyplinarne Studia Podyplomowe – Budownictwo Drewniane dwie grupy tematyczne zajęć: materiałowych o drewnie oraz architektonicznych i ogólnobudowlanych. Wysoka jakość merytoryczna Studiów zostanie zapewniona przez pracowników naukowych: Instytutu Inżynierii Lądowej, Instytutu Nauk Drzewnych i Meblarstwa oraz uprawnionych projektantów ze specjalności architektonicznej, jak i konstrukcyjno-budowlanej.

W ostatnich latach sektor budowlany przechodzi ewolucję w kierunku zmniejszania negatywnego oddziaływania na środowisko i poszanowania energii. Coraz więcej mówi się o zmianach klimatycznych i postulatach racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi, zasadach zrównoważonego rozwoju i gospodarce w obiegu zamkniętym. Konieczna staje się redukcja CO2 wytwarzanego w procesie budowlanym oraz wprowadzenie systemowych rozwiązań recyklingu budowlanego. Jednym z najbardziej proekologicznych rozwiązań w budownictwie jest wykorzystywanie bezpiecznych, trwałych, ale zarazem ekologicznych i odnawialnych materiałów budowlanych. Drewno jest takim surowcem, ponieważ dzięki niemu możemy m.in. ograniczyć emisję gazów cieplarnianych oraz zużycie wody i energii w procesie budowlanym. Jako surowiec, drewno magazynuje także CO2 i jest doskonałym izolatorem ciepła, po odpowiednim zabezpieczeniu staje się bardzo trwałym materiałem budowlanym. Budownictwo drewniane rozwija się intensywnie na całym świecie, szczególnie w krajach skandynawskich i Kanadzie, a w ostatnich latach również w Polsce. Proponowane Studia Podyplomowe wpisują się w te trendy. Zapraszamy!

Więcej informacji, wraz z programem studiów, można znaleźć na stronie internetowej: https://iil.sggw.edu.pl/budownictwo-drewniane lub na Facebook. Ewentualne dodatkowe pytania można przesyłać do Kierownika Studiów, dr inż. arch. Anna Stefańska (e-mail: anna_stefanska@sggw.edu.pl, budownictwo_drewniane@sggw.edu.pl).

Patronat honorowy

Patronat medialny